UEBN (University of Economics – Varna Business Network)

платформата за сътрудничество на Икономически университет - Варна с бизнеса

Свържи се с нас

 

 

 

Платформата UEBN (University of Economics – Varna Business Network) е създадена през 2015 г. с цел да се скъси дистанцията между СТУДЕНТИ, БИЗНЕС и УНИВЕРСИТЕТ, като по този начин играе ролята на инкубатор за множество професионални възможности. 

Платформата е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG051РО001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес“. Бенефициент по проекта е Икономически университет – Варна, а партньори са Варненската търговско-индустриална камара и Университет „Лучан Блага“ – Сибиу, Румъния. Повече за проекта, може да научите тук.

След приключването на проекта поддръжката на създадената платформа UEBN е изцяло на Икономически университет – Варна и се осъществява чрез Кариерния център. 


Кариерен център към Икономически университет - Варна

е от първите създадени центрове във висши училища в България. Функционирането му стартира през учебната 2005/2006 г.

Основните цели на Кариерен център към ИУ-Варна са предоставянето на ефективни услуги, свързани с кариерното ориентиране и развитие, съдействието за успешна професионална реализация на студентите и завършилите университета, както и създаване на система за комуникации с възпитаниците на висшето училище, която да работи за утвърждаване репутацията на ИУ-Варна.

Основната дейност на Кариерен център от една страна е партньорство с работодатели за подпомагане процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, а от друга страна центърът има изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на студентите в тяхното кариерно развитие.

 

Освен поддържане на платформата UEBN, Кариерен център извършва множество разнообразни дейности, свързани с кариерното информиране, ориентиране и консултиране на студентите и завършилите ИУ-Варна, като например:

Kариерно консултиране

консултиране

Дейността подпомага избор на специалност, професионална ориентация, самооценка, определяне на възможни алтернативи за бъдещо развитие, включително информация за определен работодател, помощ при съставяне на документи за кандидатстване за работа, насоки за добро представяне на интервю и др.

Организиране на бизнес срещи в ИУ - Варна

Организиране на бизнес срещи в ИУ - Варна

Създаване и поддържане на контакти с работодатели и бюра по труда в страната. Участие на бизнеса под формата на презентации на фирми, на личности, част от които завършили ИУ – Варна, информационни щандове, уъркшопове, посещения на бизнес-партньори в лекции и упражнения посещения в практиката и др.

Организиране на Форум "Кариери"

Организиране на Форум

Ежегодният форум събира на едно място фирми от различни браншове, които предлагат на студентите стажове и възможности за работа (почасова, сезонна, временна, постоянна). Студентите имат възможността директно да разговарят с представители на компаниите и да предоставят своите автобиографии и мотивационни писма.

Поддържане на YouTube канал "Кариерна академия"

Поддържане на YouTube канал

В мултимедийното студио на университета се записват интервюта със студенти, алумни и работодатели. Основната цел на интерактивното съдържание е да се представят различни професии и работодатели. Освен пример за бъдещите млади професионалисти, видеата целят да насърчат кандидат - студенти към подходящ избор на специалност.

 

 

Център "Кариери, предприемачество и маркетинг"

 

Екип

Ивелина Тодорова-Янкова
 • Ивелина Тодорова-Янкова
 • Директор Център "Кариери, предприемачество и маркетинг"
  Сертифициран GCDF кариерен консултант
 • H-112
 • 0885624460
 • uebn@ue-varna.bg
   
Елица Виденова
 • Елица Виденова
 • Експерт "Връзки с обществеността"
 • Информационен център
 • 0882164609
 • pr_expert@ue-varna.bg
   
Гергана Вълкова
 • Гергана Вълкова
 • Експерт професионално/кариерно ориентиране
  Сертифициран GCDF кариерен консултант
 • Кариерен център
 • 0882164807
 • gergana.valkova@ue-varna.bg
   
Златомир Иванов
Стойчо Стойчев
Симона Димитрова
инж. Мариана Николова
Йоанна Живкова
гл. ас. д-р Петър Петров
Жанина Топалова