Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Проектът стартира по инициатива и ръководство на доц. д-р Виолета Димитрова, а за разработването на иновативната партньорска мрежа е формиран екип от 25 души. В последствие ръководството на екипа и етапите по проучване на добри практики за сътрудничество, разработване на модел на Иновативната партньорска мрежа и нейното практическо изграждане се ръководят от доц. д-р Мария Станимирова.

Основни партньори по проекта са:

  • Варненска търговско-индустриална камара (ВТИК)
  • Университет „Лучиан Блага” в гр. Сибиу, Румъния.

Сред участниците в екипа са преподаватели от ИУ - Варна, служители от сектор „Алумни и кариери” към ИУ - Варна, лица, заети в бизнес и браншови организации, специалисти в областта на кариерното развитие, информационните и комуникационни технологии, студенти и представители на студентски организации.
Част от екипа са представители на Варненска търговско- индустриална камара, Планекс ООД, Интерсервиз Узунови АД, Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД, Адастра България ЕООД, КМБ България ЕАД (Карфур – Варна), Явлена - Варна ООД, Дивас Арт ЕООД, TaxBack ООД, Фърст онлайн сълюшънс ООД и Сдружение на завършилите стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Мотивите за подбор на специалисти от различни области са свързани със сложността на проекта и необходимостта от съобразяване функционалността на системата с позициите на всички нейни ползватели.

 

доц. д-р Мария Станимирова

Ръководител проект „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес“

Тел: 0882 164 690
E-mail: maria_stanimirova@ue-varna.bg

   

гл. ас. д-р Ваня Кралева

Координатор проект „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес“

Тел: 0887 139 693
E-mail: kraleva.vanya@gmail.com