Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Форум "Вдъхнови се" е инициатива започната в края на академичната 2014/2015 година. Тя цели запознаване с опита на студенти и завършили ИУ - Варна, които са се изявили в дадена дейност или сфера. От една страна форумът предполага взимане на онлайн интервюта, а от друга събитие, с личен разказ от тях, който да включва и диалог с присъстващите.

 

"Споделено с нас"

студенти мотивират студенти

Събития, на които студенти на ИУ - Варна разказват за нещата, които са се осмеляват да правят извън формалното образование – започване на стаж/работа, възползване от мобилност, участия и печелене на конкурси, доброволчество и др.

Онлайн интервютата с изявени студенти могат да се открият тук.


"Крачка към успеха"

алумни мотивират студенти

Събития, на които започнали своя успешен кариерен път алумни на ИУ - Варна разказват за развитието си, професията си и живота си, които по един или друг начин са им изиграли роля в професионален план.

Онлайн интервютата с реализирани алумни могат да се открият тук.

  

Снимка на студент Радомир Неделчев
Конкурс за фотоизложба: "Моят студентски живот в ИУ - Варна" 2015

 

"...Обичам да участвам в различни конкурси, конференции, семинари и т.н., тъй като считам, че те развиват качествата на човек. През 2013 г. спечелих първо място на Конференцията по макроикономика... През 2014 г. спечелих първо и второ място на два конкурса за есета... Бях отличен с приза “Студент на годината” за 2013 г. и 2014 г. на ИУ – Варна. Бях награден и с Годишна поименна награда на Кмета на Община Варна през 2014 г. за постигнати високи резултати по време на следването."

 

 Антонио Хаджиколев
Бизнес информационни системи (курс 3)

                                                                                                

"...За мой късмет попаднах на обява, публикувана в Кариерния център към ИУ – Варна, кандидатствах, явих се на интервю, харесаха ме, и нещата се развиха много бързо след това. Бях назначена на длъжност „Експерт Доставки” в отдел „Снабдяване” към компанията. Благодарение на напътствията на моя ментор успях да се приспособя към работната среда и след стажа продължих в компанията, като си запазих позицията в същия отдел."                                                                    

Мадлена Кунчева
Експерт оперативен анализ и икономическа оценка в Девня Цимент АД