Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Събитията от Форум "Научи повече" са под формата на уъркшопове. Водят се от специалисти от ИУ - Варна или външни, доказали се в практиката. Подходящи са за кандидат-студенти, студенти и завършили ИУ - Варна. Провеждат се по време на академичната година.

Уъркшоп с кариерен консултант

групово кариерно консултиране

Събития, които залагат на практически умения по основни и най-често срещани направления за кариерно консултиране:

  • самооценка,
  • автобиография,
  • мотивационно писмо,
  • интервю за работа.

Водят се от сертифициран по GCDF кариерен консултант.

 

Уъркшоп със специалист

студенти усъвършенстват меки умения

Събития, които целят придобиване на организационни, комуникационни, технически и други умения и компетенции.