Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Правилният избор на специалност, успешната реализация на студентите по време и след приключване на обучението си в Икономически университет – Варна винаги е било приоритет за ръководството на университета.

Сектор „Алумни и кариери“ управлява иновативната мрежа на ИУ - Варна за сътрудничество с бизнеса - http://uebn.ue-varna.bg/.
UEBN подпомага създаването и поддържането на устойчиво сътрудничество между университет и бизнес, давайки възможност за интерактивна комуникация между 6 основни целеви групи.

Сектор „Алумни и кариери” работи върху подобряване на процеса на професионално и социално включване на студентите и завършилите Икономически университет - Варна. Чрез UEBN всеки може да се информира за възможности, свързани с кариерно и личностно развитие.

Сектор „Алумни и кариери” осъществява партньорство с работодатели за подпомагане на процесите по подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.

Сектор „Алумни и кариери“ ежегодно организира различни форуми, семинари, срещи и презентации на работодатели за студентите, завършилите и цялата академична общност на ИУ – Варна. Секторът участва в различни проекти, които са насочени както към ученици, студенти и завършили, така и към бизнес патньори.

  

Секторът има и изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, студенти и завършили в тяхното кариерно развитие, като дава безплатни индивидуални и групови кариерни консултации.

Кариерните консултанти в сектора са сертифицирани по международната програма GCDF.

 

 

Кариерен център на ИУ-Варна два пъти подред е носител на награди в категория Висши училища на "Национален конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране". Наградите са за въвеждане на единствена по рода си дисциплина "Кариерно развитие" и изградената иновативна платформа UEBN.