Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

      Бизнес събитията от форум "Намери си работа" са под форма на презентации на фирми, информационни щандове, посещения на бизнес-партньори в лекции и упражнения и др.

       Все по-често работодателите организират Дни на отворените врати в своята компания. Част от тези отворени събития са предварително договорени единствено и само за Икономически университет - Варна.

     Форум "Намери си работа" се провежда по време на академичната година. Подходящ е за студенти и завършили ИУ-Варна, но по-голямата част са отворени и за кандидат-студенти, пожалали да чуят изискванията на бизнеса. Бизнес събитията в него се водят от работодатели и работещи в национални и международни фирми.

"Запознай се с работодател"

презентация на фирма

Събитие, на което организации - работодатели провеждат презентации с цел информиране студентите за дадената компания и дейността ѝ.

 

 

 

"Харесай работна позиция"

презентация на работни позиции


Събитие, на което организации - работодатели провеждат презентации с цел информиране студентите относно конкретна стажантска или свободна работна позиция.

 

 

"Опознай работно място"

посещение в практиката

Организирани и целенасочени посещения в организации - работодатели с цел студентите да придобият реална представа за работната атмосфера.