Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Университетската бизнес мрежа на ИУ - Варна дава възможност за осъществяване на сътрудничество между работодатели, експерти от бизнеса и експерти от ИУ - Варна и Колежа по туризъм - Варна в следните области в образователния процес:

  • Участие в изследователски проекти.

  • Участие в съвместни публикации с преподаватели.

  • Предоставяне на фирмена информация за казуси, студентски разработки и др.

  • Провеждане на открита лекция.

  • Участие в учебен час със студенти.

  • Организиране на семинар / обучение.

  • Предоставяне на задание за студенти.

  • Предоставяне на възможност за провеждане на студентски проучвания за курсов проект / дипломна работа / дисертация.

  • Участие в оценяване на курсови проекти / дипломни работи.