Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Индивидуалното кариерно консултиране

се извършва от сертифициран по международната програма GCDF кариерен консултант.

При консултирането се спазват всички етични норми на кариерното консултиране, като се запазва анонимността на консултирания и цялата информация по време на срещата е строга конфиденциална между консултиран и консултант.

ЗА КОГО?

Подходящо е за кандидат-студенти, студенти и завършили ИУ - Варна. Консултацията може да има различна насоченост според необходимостта на консултирания. За кандидат-студентите това може да е избор на специалност, професонаолна ориентация и др. Студентите и завършилите обикновено се възползват от консултиране свързано с лична самооценка, определяне на възможни алтернативи за бъдещо развитие, включително информация за определен работодател, помощ при съставяне на документи за кандидатстване за работа - CV, мотивационно писмо, насоки за добро представяне на интервю и др.

КАК?

Кариерниерните консултации са безплатни за кандидат-студенти, студенти и завършили ИУ - Варна. Провеждат се целогодишно при инициативност от страна на консултирания. Датата, часът и мястото на кариерната консултация се предлагат от кариерния консултант и се съгласуват с консултирания. Провеждането на консултация е само след предварителна уговорка по имейл или телефон.

 ЗАПИСВАНЕ?

1. Направете си профил в UEBN

2. Изпратете съобщение на имейл: cdcenter@ue-varna.bg

3. Тема на съобщението: Кариерно консултиране

4. Съдържание на съобщението: Напишете ни кога Ви е удобно да дойдете на кариерна консултация и с какво ще е свързана тя. 

Очаквайте отговор от нас! 

СЕРТИФИЦИРАН КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ

Гергана Стоева

0882 164 807

gergana.stoeva@ue-varna.bg