Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Под „кариерно консултиране“ се разбира процесът, в рамките на който сертифициран кариерен консултант предлага съдействие на клиента, които търси нови и по-добри решения за професионалния си и личен живот.

В Икономически университет – Варна сертифицирани по международната програма GCDF кариерни консултанти извършват ИНДИВИДУАЛНО и ГРУПОВО кариерно консултиране.

Кариерното консултиране се осъществява за студенти и завършили ИУ – Варна, които искат помощ при изграждане на лична самооценка, определяне на възможни алтернативи за бъдещо развитие, помощ при съставяне на документи за кандидатстване за работа - CV, мотивационно писмо, насоки за добро представяне на интервю и др. Кариерното консултиране се осъществява и за кандидат-студенти, които искат да направят по-информиран избор на специалност, професионална ориентация и др.

ИНДИВИДУАЛНО кариерно консултиране

При консултирането се спазват всички етични норми на кариерното консултиране, като се запазва анонимността на консултирания и цялата информация по време на срещата е строго конфиденциална между консултиран и консултант.
Кариерните консултации са безплатни за кандидат-студенти, студенти и завършили ИУ - Варна. Провеждат се целогодишно при инициативa от страна на консултирания. Датата и часът на кариерната консултация се предлагат от кариерния консултант (по график) и се съгласуват с консултирания. Провеждането на консултация е само след предварителна уговорка по имейл.

Записване на индивидуално кариерно консултиране

  1. Изберете час и дата за провеждане на консултация, съгласно обявения месечен график.
  2. Изпратете съобщение на имейл: career.consultant@ue-varna.bg
  3. Очаквайте отговор от нас!

 

 ГРУПОВО кариерно консултиране

Събития, които залагат на практически умения по основни и най-често срещани направления за кариерно консултиране, в т.ч. самооценка, автобиография, мотивационно писмо, интервю за работа.
Водят се от сертифициран по GCDF кариерен консултант и се провеждат по време на академичната година, когато студентите имат учебни занятия.

Записване на групово кариерно консултиране

Следете информацията, посочена в Предстоящи събития, там ще бъдат отбелязани предвидените за семестъра групови кариерни консултации.

 

Сертифициран кариеререн консултант - Гергана Стоева
Кариерният консултант в ИУ - Варна, който провежда кариерни консултации, е сертифициран по международната програма GCDF.


                                             

 

 

Сертифициран кариеререн консултант - Ивелина Тодорова