Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Център за продължаващо обучение

Тел.: 052/ 303 265;
0884 699 393; 0882 164 797
Е-mail: lifelonglearning@ue-varna.bg

   

 

Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ)

Гл.ас. Георги Зеленков - Ръководител
Тел.: 052 830 816; 0882 164 629
Е-mail: i-center@ue-varna.bg

Х. ас. Петя Петрова - Организатор дейности
Тел.: 0887 671 601

Център за иновации и развитие

Доц. д-р Бистра Василева - Ръководител

Радка Костадинова - Координатор "Дейности"
Тел.: 0894 348 786
Е-mail: centre4inno@gmail.com

Владимира Недялкова - Координатор
Тел.: 0894 692 699
Е-mail: centre4inno@gmail.com

 

   

Център за социални изследвания

Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева - Ръководител
Тел.: 0882 164 698
Е-mail: kehajova_m@ue-varna.bg;
css@ue-varna.bg


Център за финансови изследвания и развитие

Доц. д-р Стоян Киров - Ръководител
Тел.: 0882 164 674
E-mail: cfrd@ue-varna.bg

 

   
   

 

Център за Чужди Езици

Ст. преп. Борис Абрашев - Ръководител
Тел.: 0882 165 161
Е-mail: borabr@abv.bg

Илияна Димова - Секретар
Тел.: 0882 164 795
Е-mail: kat_zee@ue-varna.bg

 

Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции

Проф. д-р Зоя Младенова - Ръководител
Тел.: 0882 164 726
E-mail: zoya_mladenova@ue-varna.bg; rcgfdi@ue-varna.bg