Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Снимка на студент Димитрина Димитрова
Конкурс за фотоизложба: "Моят студентски живот в ИУ - Варна" 2015

Сред по-важните предимства за преподаватели и служители от Икономически университет - Варна и Колежа по туризъм - Варна, регистрани като "Експерти от ИУ" са: 

  • Участие в съвместни проекти с бизнес организации и/или студенти.

  • Възможност за апробиране на научните резултати в практиката, в т.ч. съвместни публикации със специалисти от практиката, съвместни лекции с представители на бизнеса и др.

  • Възможност за научни изследвания на база на реални бизнес данни и запознаване с актуални проблеми в бизнес организациите.

  • Консултиране на бизнеса.

  • Подпомагане на работата на преподаване с информация за казуси и др. практически задачи.

  • Повишаване на квалификацията и поддържане на високо ниво на лична професионална компетентност.