Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Снимка на студент Андон Стоичков
Конкурс за фотоизложба: "Моят студентски живот в ИУ - Варна" 2015

 Освен работодатели, системата предоставя възможност за индивидуална регистрация и на заети в тези организации лица или експерти на самостоятелна практика да получават и търсят информация.

Регистрацията на експерти от организация-работодател е задължителна за отчитане на програми за стажове, които могат да бъдат отчитани през платформата. В този случай тези лица са в ролята на ментори на стажанта и попълват програма за стажа и кратък отчет от неговото провеждане.