Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Снимка на студент Николета Динева
III място в Конкурс за фотоизложба: "Моят студентски живот в ИУ - Варна" 2015

 В иновативната платформа за сътрудничество можете да се регистирате като завършил студент, ако се придобили в ИУ-Варна образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър или образователната и научна степен "доктор", както и ако сте професионален бакалавър от Колежа по туризъм при ИУ-Варна), .

Регистрацията в платформата Ви позволява да ползвате почти изцяло функционалността на системата за настоящите студенти в университета, а именно:

  • Да кандидатствате за работа или стаж през платформата.

  • Да получавате професионална помощ от кариерен консултант.

  • Да съставяте документи за кандидатстване за работа или стаж.

  • Да планират и контролират резултатите от проведени интервюта за работа или стаж.

  • Да използват богат набор от информационни ресурси, инструкции за явяване на стаж, за участие в консултантски екипи и др.

  • Да получават препоръка от преподаватели относно участие в конкурс, явяване на интервю за работа или стаж.

  • Да се информират и регистрират за предстоящи събития като публични лекции, семинари, обучения, посещения в практиката, студентски конференции и др.

  • Да получават достъп до споделена от бизнес организациите информация.

  • Да участват в екипи при реализирането на консултантски проекти възложени от бизнеса.

Вие ще можете да се информирате относно направленията, в които студентите от съответна специалност и направления на обучение като цяло намират своята професионална реализация. В секция "Полезно" регистрирани потребители ще виждат обобщена статистика за професионалната реализация на нашите студенти и за развитието на отделните професионални направления на пазара на труда.

ИУ-Варна организира редица за своите студенти срещи и дискусии с експерти от бизнеса, завършили студенти, културни събития с отворен характер (представители на изкуството, спортни мероприятия, театрални постановки, кино прожекции, концерти и др.). За тези събития можете да се информирате от Културния календар на университета.

По Ваше желние, след регистрация в настоящата платформа можете да получавате и индивидуални съобщения за по-важни организирани събития.

Сектор "Алумни и студенти" традиционно организира мероприятия, насочени към завършилите ИУ-Варна студенти, за които ще може по Ваше желание да Ви нформира.