Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Снимка на студент Свилена Костадинова
Конкурс за фотоизложба: "Моят студентски живот в ИУ - Варна" 2015

В иновативната платформа за сътрудничество можете да се регистирате като студент, ако се обучавате в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър (за студентите в "Колежа по туризъм" при ИУ-Варна), бакалавър, магистър или образователната и научна степен "доктор". 

Регистрацията в платформата Ви позволява да:

 • Кандидатствате за работа или стаж през платформата.

 • Да получавате професионална помощ от кариерен консултант.

 • Да съставяте документи за кандидатстване за работа или стаж.

 • Да планират и контролират резултатите от проведени интервюта за работа или стаж.

 • Да управляват дейностите по планиране и успешно приключване на задължителните за обучението си стажове.

 • Да получават препоръка от преподаватели относно участие в конкурс, явяване на интервю за работа или стаж.
 • Да използват богат набор от информационни ресурси, инструкции за явяване на стаж, за участие в консултантски екипи и др.

 • Да се информирате и регистрирате за предстоящи събития като публични лекции, семинари, обучения, посещения в практиката, студентски конференции и др.

 • Да получават достъп до споделена от бизнес организациите информация, която да използват при разработване на проектни задания, курсови и дипломни работи.

 • Да участвате в екипи при реализирането на консултантски проекти възложени от бизнеса.

 • Да се информирате и кандидатстват за стипендии, предоставяни от различни организации.

 • Да получават полезна информация, свързана с успешното усвояване на необходимите знания и умения по време на образователния процес в университета.

Електронната платформа за сътрудничество създава условия задължителните за обучението на студентите стажове да се регистрират и отчитат пред представителите от университета по електронен път. Като регистирани потребители Вие ще можете да се информирате относно направленията, в които студентите от съответна специалност и направления на обучение като цяло намират своята професионална реализация. В секция "Полезно" регистрирани потребители ще виждат обобщена статистика за професионалната реализация на нашите студенти и за развитието на отделните професионални направления на пазара на труда.

ИУ-Варна организира редица за своите студенти срещи и дискусии с експерти от бизнеса, завършили студенти, културни събития с отворен характер (представители на изкуството, спортни мероприятия, театрални постановки, кино прожекции, концерти и др.). За тези събития можете да се информирате от Културния календар на университета.

По Ваше желние, след регистрация в настоящата платформа можете да получавате и индивидуални съобщения за по-важни организирани събития.

По-важни мероприятия, традиционно организирани от ИУ-Варна и проекти, насочени към подпомагане на студенти в кариерното им развитие, са следните:


ИНДИВИДУАЛНО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Всеки студент може да се възползва от безплатна консултация относно бъдещото си кариерно развитие. Консултирането се извършва само след заявено желание и индивидуален контакт с кариерен консултант. За тази цел можете да се свържете с представител на сектор "Алумни и кариери".

ГРУПОВО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

На територията на ИУ-Варна се организират уъркшопове за студенти, които целят да разкрият техни силни страни и да насочат към правилен избор на кариерен път. Информацията се разпространява от сектор "Алумни и кариери".

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА СТУДЕНТИ

Организират се от Център за чужди езици (ЦЧЕ) към Икономически университет – Варна. Отнасят се за следните чужди езици и нива на владеене:

 • Курс за подготовка за явяване на ibT TOEFL: с продължителност 60 учебни часа. 
 • Курс за подготовка за изпита по английски език IELTS – продължителност - 60 учебни часа.

Специализирани

 • Курс по бизнес английски език – предлагат се курсове на различни нива (B1, B2, C1) с продължителност 60 часа.
 • Курс по Бизнес презентации на английски език – продължителност – 30 учебни часа.
 • Курс за подготовка за ДЗИ по английски език – 60 учебни учебни часа.
 • Курс по английски език за корабни брокери – продължителност – 120 учебни часа.
 • Курс по бизнес немски език и делова кореспонденция - предлагат се курсове на различни нива (B1, B2, C1) с продължителност 60 часа.
 • общоезикови курсове
 • Курс по общ немски език за начинаещи и напреднали – продължителност – 60 учебни часа.
 • Курсове по разговорен език: английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, италиански език, холандски език, норвежки език, датски език, японски език,турски език, арабски езици
 • ОН-ЛАЙН ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

Езикови курсове на територията на университета се организират и от Център за продължаващо обучение. Отнасят се за:

 • Английски език – І-во и ІІ-ро ниво
 • Немски език – І-во и ІІ-ро ниво
 • Руски език – І-во и ІІ-ро ниво

ДНИ НА ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ"

Информационен ден на програма "Еразъм"

Отнася се за всички желаещи български студенти /от 1 курс и нагоре/, както и чуждестранни студенти /от 2 курс и нагоре/, които желаят да участват в кандидатстването по програма "Еразъм +" за съответната академична година. На срещата се обявяват свободните места,
срок

 

 
 

Международен ден на програма "Еразъм"

Провежда се с участие на чуждестранни студенти от университети партньори на ИУ-Варна, представители на Европейската доброволческа служба - сдружение "За теб" и ESN студенти. На срещата обсъждат възможностите за мобилност в рамките на програма ЕРАЗЪМ, представят се университети партньори на ИУ-Варна, както и възможностите на завърнали се от мобилност студенти да продължат активното си участие в различни международни програми и събития.

ове за онлайн кандидатстване и датите за езикови изпити.

Презентации на практики по програма "Еразъм"

Студентите се запознават с възможностите за провеждане на практическо обучение по програма "Еразъм" в страни членки на ЕС.

Повече подробности за организациите с обяви за практики по програмата и фирмите посредници можете да получите от отдел "Международно сътрудничество" при университета