Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Форум "Кариери" 2015
се проведе на 21 и 22 април 2015 г. 

Форумът даде възможност на студентите и завършилите ИУ-Варна да се срещнат с бизнеса, с практиката, с хора, които успешно прилагат години наред знанията, придобили в академичната среда, в реални бизнес казуси.

Възможностите, които фирмите предложиха, може да откриете ТУК.

Снимки от събитието може да откриете в Галерия и във Фейсбук страницата на Кариерен център.

След края на събитието участниците-партньори попълват кратка анкетна форма за обратна връзка, с която се цели да се оцени организацията на събитието и да се идентифицират възможности за бъдещо  сътрудничество.