Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Информацията, представяна в Иновативната платформа за сътрудничество на университета с бизнеса, е насочена към различни групи ползватели, а именно:

  • Ректорат на ИУ - ВарнаПредставители на ИУ – Варна и Колежа по туризъм - Варна – в т.ч. студенти, обучавани в степените професионален бакалавър, бакалавър и магистър, докторанти, експерти от преподавателския и административен състав на университета и колежа.

  • Представители на завършилите студенти (алумни).

  • Представители на бизнеса и браншовите организации.

  • Представители на публичната администрация и неправителствения сектор.

  • Представители на средните училища - ученици и преподаватели.

Част от информацията в системата е с отворен характер и може да бъде ползвана от съответните лица и организации без това да изисква регистрация (публично достъпна информация).