Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Областите на консултиране, в които Икономически университет – Варна предлага сътрудничество на своите партньори съответстват на класификацията на консултантските услуги по икономика и управление, предложена от Федерацията на европейските асоциации на консултантски организации (FEACO).

Това са:

1. Стратегическо консултиране (SC).

2. Операционен мениджмънт (ОМ).

3. Управление на проекти (РМ).

4. Управление на промяната (СМ).

5. Управление на човешките ресурси (HR).

6. Информационни технологии (IT).

7. Специализирани изследвания.

 

Търсенето на партньори се реализира по области на консултиране чрез директен контакт с представители от университета, които са заявили готовност за консултиране в съответното направление и/или участие в консултантски екипи (за достъп до тази информация се изисква регистрация). За тази цел към направленията се отварят списъци с имена на преподаватели, експерти от администрацията, докторанти и студенти (заявили желание за консултиране и/или участие в консултантски екипи), а за всеки от тях да може да се отвори допълнителна информация, включваща професионален опит, осъществени проекти, позиции по осъществените проекти, препоръки от организации и др. Разработва се форма за регистрация на информацията за консултантите.

Особено внимание e отделено на възможността да се формират консултантски екипи с участието на студенти, по разрешаване на конкретно зададен проблем. По този начин се осъществява връзка между подсистемите „Образователен процес“ и „Консултиране на бизнеса“ на иновативната платформа.