Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Ежегодният форум „Кариери“ събира на едно място фирми от различни браншове, които предлагат на студентите стажове и/или възможност за работа (почасова, сезонна, временна). На всяка фирма се осигурява място, на което да разположи свои рекламни материали и брошури. Студентите имат възможността директно да разговарят с представители на компаниите и да предоставят своите автобиография и мотивационно писмо.

Форумът се провежда през летния семестър всяка учебна година, като на предварително упоменато място се разполагат рекламни щандове на различните фирми, които освен да споделят своя опит със студентите, които проявят интерес към тях, им дават и възможност да кандидатстват за стаж и/или работа директно на място.

Фирмите, които ежегодно участват на форума оперират в областите, които се изучават в университета, като например: счетоводство, финанси, маркетинг, туризъм, в сферата на строителството и недвижимата собственост, в IT сферата и много други.

Форумът е изключително успешен и поради факта, че ръководството на университета напълно подкрепя тази инициатива, а повечето фирми, които участват имат сключен договор с Кариерния център към университета, което от своя страна улеснява последващата комуникация между компаниите и студентите, проявили интерес към тях.