Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

 

ABLE Mentor свързва студенти и доказани професионалисти с ученици от горните гимназиални курсове в мрежа за споделяне на знания и опит. Заедно те решават конкретни казуси, с които повишават знанията и уменията на учениците.

ABLE Mentor събира ученици и ментори в екипи по двама въз основа на общи интереси, за да работят върху проекти в сферата на предприемачеството, личностното развитие или социалните каузи. В основата на ABLE Mentor е концепцията за индивидуално менторство и изграждането на устойчива връзка на доверие между участниците във всеки един екип.

Проектът е разработен и се администрира от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), а за град Варна се управлява от клуб „Млад предприемач“ към проект „Клубове по интереси“ на Студентски съвет и Кариерен център към ИУ – Варна.

За допълнителна информация:

entrepreneur@ue-varna.bg