Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Форум "Първи стъпки в бизнеса" е събитие, което се реализира от Студентски съвет още от 2008 г. Същността му се състои от лекция, в която предприемачи и успели лица от бизнеса разказват за своя кариерен - как са тръгнали от идеята, финансирането и какви резултати са постигнали и дискусионна част, в която студенти и алумни могат да задават всякакви въпроси. В последствие то става съвместно с Кариерен център към ИУ - Варна. Към настоящия момент зад тази инциатива стои клуб "Млад предприемач", подкрепян от Кариерен център.

 

За допълнителна информация:

Клуб "Млад предприемач"
entrepreneur@ue-varna.bg