Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Подсистемата "Студентско предприемачество" включва основни направления, свързани с развитието на студентите на професионално ниво чрез различни дейности и инициативи организирани в университета.

Клуб "Млад предприемач"