Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Резултати от проучване на първокурсниците от Университета относно първоначални впечатления и оценка на КСК:

Други проучвания, свързани с образователния процес: