Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

След два успешни сезона Икономически университет - Варна ще реализира и трети сезон на доброволческия проект ABLE Mentor. Той свързва в екип за 3 месеца ученици от горните гимназиални курсове и студенти или млади хора, упражняващи определени професии, към които учениците са се насочили.

ABLE Mentor скъсява границата между поколенията - учениците се запознават и работят с малко по-големи от тях, имащи същите интереси. В същото време чрез проект на тема предприемачество, личностно развитие или социална кауза, те развиват умения за комуникация в екип, в малка група, сред непознати и др., усъвършенстват презентационни умения, умения за даване и получаване на обратна връзка и много други.


Този сезон ABLE Mentor ще се реализира паралелно в 6 града - Варна, София, Бургас, Благоевград, Казанлък, Враца.

Ако си млад професионалист и искаш да предадеш ценния си опит и знания на ученик, както и да развиеш лидерския си потенциал и да се срещнеш с интересни хора, кандидатствай за ментор!

Ако си 10-ти или 11-ти клас и искаш да получиш ценни съвети от свой личен ментор, да реализираш мечтата си за проект или да усъвършенстваш своите умения, кандидатствай като ученик!

 

„Човек или е част от проблема, или е част от решението.“
Бъди част от решението!


Допълнителни разяснения:

• Програмата е напълно безплатна!
• Ангажираността на страните е три месеца работа в екип - 27.02.2016 г. - 05.06.2016 г.;
• Доказателство за работата са 3 събития: Откриващо, Междинно, Финално, провеждащи се в ИУ - Варна;
• През целия период комуникацията между ментор и ученик е индивидуална - може да се случва по имейл, телефон, социална мрежа, лично или както се прецени;
• При необходимост екипите разполагат с координатор, който да им помага, с кариерни консултанти, психолози и др.;
• Идеята за персоналния проект е на ученика и се обсъжда с ментора.
• Всички участници получават сертификати за участие.


За повече информация за проекта във Варна: varna@ablementor.bg; 0882 164 807