Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Традиционно всяка учебна година в Икономически университет - Варна се провежда Преглед на студентската научна дейност (ПСНД). 

Отличените студенти (класираните на I-во място) от всяка секция получават възможност да изнесат докладите си на традиционната Студентска научна конференция. Представените на конференцията доклади се публикуват в сборник. Повече информация за организацията на конференцията, сроковете за участие и техническите изисквания към докладите се публикуват от Отдел "Научно-изследователска дейност и докторантура" (НИДД).

 

 

Студентски съвет към Икономически университет организира ежегодна Национална икономическа конференция, в която участие вземат студенти от различни висши училища в страната

За 2015 г. Националната студентска научна конференция се организира в партньорство с община Варна и Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

Тема на конференцията през 2015 е: "Все още единен? Европейският съюз по време на ..... разширяване; кризи; трансформации; неравенства."

Разработки на студенти, желаещи да вземат участие в събитието се приемат на сайта на конференцията, а повече информация за условията и сроковете за участие са представени на сайта на Студентски съвет на ИУ-Варна

Студенти от Икономически университет - Варна вземат участие в студентски научни прояви, организирани от други научни институции в страната и в чужбина.

Информация за текущи покани може да бъде получена от Отдел "Научно-изследователска дейност и докторантура". 

Сред текущите събития, по които можете да подадете заявка за участие са:

  • Покана от МОН Украйна за международна научно - практическа конференция на млади учени, докторанти, аспиранти и и студенти на тема "УЧЕТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ". - 25 април 2015г.
  • Покана за студентски конкурси във връзка с Петата международна конференция по изследване на местни единици . Подробна информация можете да намерите на следния адрес: http://www.portal-stat.admin.ch/ices5/student-contests/ . Допълнителни въпроси могат да бъдет задавани и на следния и-майл: ices-v.contest@bfs.admin.ch .

За докторанти и млади научни работници, в Икономически университет се организира ежегодна научна конференция с международно участие "Конференция на младите научни работници".

Информация за организацията на събитието през 2015 г. можете да получите от Отдел "Научно-изследователска дейност и докторантура"