Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

Партниращи държави извън ЕС

Отдел "Международно сътрудничество" обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм +" в държави-партньори извън ЕС за летен семестър на учебната 2015/2016 година.

Периодът на кандидатстване е 2-8 ноември 2015 година в ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА. Кандидатстването е отворено за студенти от ОКС "Бакалавър" и "Професионален бакалавър", които към момента са записани минимум във втора учебна година.

Програма "Еразъм +" осигурява месечна субсидия на изходящите студенти в размер на 650 евро/месец и покрива част от пътните разходи (по предварително установени ставки).

Списък на държавите и свободни места:
Армения - 2 места
Босна и Херцеговина - 2 места
Русия - 6 места

Информация за партниращите университети можете да намерите Тук.

Тук можете да намерите повече информация за самата програма.