Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Особено внимание в системата за сътрудничество на Икономически университет - Варна с бизнеса се отделя на възможността да се формират консултантски екипи с участието на студенти, по разрешаване на конкретно зададен проблем. По този начин се осъществява връзка между основните подсистеми на UEBN, а именно „Образователен процес“ и „Консултиране“.

За достъп до проектните покани е необходима регистрация в системата.