Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Европейски университет по Туризъм

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Рим

Населено място: Италия

Уебсайт: http://www.uetitalia.it

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна: