Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет „Ла Сапиенца“

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Рим

Населено място: Италия

Уебсайт: http://www.esn-roma.it/component/content/article/58-progetto-casa/122-progetto-casa-eng.html

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)