Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Йеида

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Лерида

Населено място: Испания

Уебсайт: http://www.udl.es/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/erasmus.html

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)