Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Тарту

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Тарту

Населено място: Естония

Уебсайт: http://www.ut.ee/en/prospective-students/exchange-students

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)