Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Технически институт Атина

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Атина

Населено място: Гърция

Уебсайт: http://www.teiath.gr/diethnwn/?lang=en

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)