Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Технически университет Инглощат

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Инголщат

Населено място: Германия

Уебсайт: http://www.thi.de/en/studies/international.html

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)