Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Кристианстад

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Кришанстад

Населено място: Швеция

Уебсайт: http://www.hkr.se/Templates/SubStartPage.aspx?id=458&epslanguage=en

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)