Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Частен университетски колеж по икономика - Прага

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Прага

Населено място: Чехия

Уебсайт: http://www.svses.cz/international/engl/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)