Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Чешки университет по естествени науки - Прага

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Прага

Населено място: Чехия

Уебсайт: http://www.czu.cz/en/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)