Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Политехнически колеж Ихлава

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Ихлава

Населено място: Чехия

Уебсайт: https://en.vspj.cz/school/welcome

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)