Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Технологичен университет Бърно

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Бърно

Населено място: Чехия

Уебсайт: http://www.fbm.vutbr.cz/en/faculty

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)