Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Висше училище по мениджмънт Страсбург

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Страсбург

Населено място: Франция

Уебсайт: http://www.unistra.fr

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)