Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Аих-Марсеиле

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Екс ан Прованс

Населено място: Франция

Уебсайт: http://www.univ-amu.fr

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)