Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Орлеанс

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Орлеан

Населено място: Франция

Уебсайт: http://www.univ-orleans.fr/deg

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)