Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Пари Дидро

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Париж

Населено място: Франция

Уебсайт: http://www.univ-paris-diderot.fr/english/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil&g=m/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)