Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Колеж Монпелие

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Монпелие

Населено място: Франция

Уебсайт: http://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна: