Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Висше училище Сейнайоки

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Сейнайоки

Населено място: Финландия

Уебсайт: http://www.seamk.fi/en

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)