Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Технически университет Кемниц

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Кемниц

Населено място: Германия

Уебсайт: http://www.tu-chemnitz.de/international/incoming/index.php.en

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)