Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Мишколц

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Мишколц

Населено място: Унгария

Уебсайт: http://www.uni-miskolc.hu

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)