Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Карабук

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Карабюк

Населено място: Турция

Уебсайт: http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/en/default.html

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)