Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Кастамуно

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Кастамону

Населено място: Турция

Уебсайт: http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/en/menu-iro-llperasmusprogramme-en

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)