Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Улудаг

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Бурса

Населено място: Турция

Уебсайт: http://en.uludag.edu.tr/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)