Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Мармара

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Истанбул

Населено място: Турция

Уебсайт: http://international.marmara.edu.tr/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна: