Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Халик

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)

Населено място: Истанбул

Населено място: Турция

Уебсайт: http://www.halic.edu.tr

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)