Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Университет Марибор

Образователни степени, в които се осъществява обучението:

Бакалавър ( години)
Магистър ( години)

Населено място: Марибор

Населено място: Словения

Уебсайт: http://www.um.si/en/international/erasmus/

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • студентска мобилност (партньор по програма 'Еразъм' и др.)